Missa Laudate

Gå trygg framåt och lev din längtan

(nya noter under sjösättning i februari 2023, publicerade!)

MISSA LAUDATE Op 14 “Gå trygg framåt och lev din längtan” är ett kyrkomusikaliskt material till en sjungen mässa för solister, kör, orgel och församling.

Kompositören Maria Ljungdahl har sedan år 2020 under artist- och förlagsnamnet Maritune Art & Music gett ut bland annat en sångcykel med tonsättningar av svensk poesi från fem sekel och två digitala album med elektroakustisk musik.

Författaren Maria Fernbom är utbildad bibliotekarie och kulturvetare, med ett stort intresse för litteratur, människor och omvärld.

Åsa Hagberg är sedan många år aktiv som författare och föreläsare. Åsa har bidragit med många texter och även melodier till nya psalmer och andliga sånger, förutom att hon av flera svenska tonsättare gärna anlitas som textförfattare till större kyrkomusikaliska verk.

Bokomslag till Missa Laudate, partitur för kör, musiker och solister. Målning “motiv från Eckerö”.

Bakgrunden till Missa Laudate och verkets struktur

Tankarna om att på eget initiativ och inte på någon annans önskemål eller som svar på en officiell beställning skriva och sammanställa nya texter och ny musik att användas i gudstjänsten väcktes i samband med en livlig debatt för ett antal år sedan kring Svenska kyrkans handbok. Hur kan vi som författare, musiker och kristna medvandrare bidraga med kunskap, kreativitet och konstnärliga visioner, så att vägen till Guds rike blir tydligare för dem som idag — inom eller utanför organiserade kyrkliga sammanhang — lever med en längtan efter att följa Jesus Kristus, fira mässa, läsa Bibeln, be och sjunga tillsammans med andra? Hur kan kristna samfund och församlingar bidraga med undervisning, organisation och teologiska visioner som verkligen röjer en väg till Guds rike, predikar det glada budskapet och gör lovsången möjlig?

Resultatet av detta arbete är slutligen samlat, och publiceras här med hopp om att kunna bli ett användbart komplement i gudstjänstens musik. Mässan innehåller nyskrivna och äldre liturgiska texter och melodier, hymner, körsatser, komponerad orgelmusik och utrymme för improvisation över materialet.

Flera av texterna och melodierna har hämtats från sådant som tidigare skrivits för något annat sammanhang. Ytterligare material har lånats från andra källor, för att komplettera de ursprungliga bidragen, så att verket i denna hopredigerade helhet kan fungera som en fullständig mässa i Kyrkans och kristenhetens rika tradition av gammalt och nytt i god och from förening.

Det viktigaste tilläggsmaterialet i Missa Laudate består av utdrag ur Bibeln i grundtext och svensk översättning, samt en latinsk hymn ur skolsångboken Piæ Cantiones (1582). Den senare med en traderad melodivariant som möjligen kan ha sjungits på 1700-talet i Växjö under Samuel Ödmanns (1750-1829) gymnasietid, och här använd med svensk text som skrevs i Finland omkring år 1900 av Fridolf Wladimir Gustafsson (1853-1924). Dessutom har en grönländsk julpsalm av Peter Pavia Eigil Nathanael Olsen (1892-1930) infogats på platsen för söndagens gradualpsalm, och fått en svensk tolkning som passar mässans tema.

Missa Laudates gudstjänstordning har fått bli till under premissen att en “musikmässa” eller “temamässa” (det senare ett begrepp som länge funnits inom Svenska kyrkan) av olika anledningar — ämnets angelägenhet, en konstnärlig vision, ett missionerande syfte — kan tillåtas ta ut svängarna i det liturgiska språket och formen. Om materialet används i en annan typ av gudstjänst än musikmässa eller temagudstjänst kan urvalet och ordningen mellan momenten behöva anpassas efter vilken form av gudstjänst det är som firas. När Missa Laudate används i en gudstjänst med konkret mässfirande, bör till exempel nattvardsbönens instiftelseord och vissa andra böner och liturgiska moment ersättas eller dubbelcelebreras med de texter som är traditionella och ekumeniskt korrekta. En prästvigd person skall då ansvara för de traditionella momentens texter.

Sjösättning av årets första båt i Godhavn 1926 i slutet av maj.
20 maj 1926 i Godhavn, Diskoön, Grönland. Årets första båt sjösätts vid iskanten.

Rättelser [uppdateras om något mera upptäcks efter hand]

sid 45 Agnus Dei, sångtexten i takt 15-16, altstämman, “Ag-nus [ingenting]”, skall förstås vara “Ag-nus De-“.

sid 51 Hell dig gudasände, sångtexten i första versen i takt 11, “skat-en”, skall vara “skat-ten”.